Кoличка за кучиња -
Конструкција и производство


Почетна      Материјал      Мерки      Галерија      Цени       Контакт   

 

 

Не сакам да
се измерам

 

 

   

Еден од најважните моменти во правењето на инвалидски колички за кучиња е преземање акција. Со скица која покажува мерки кои се потребни. Основната појдовна точка е врвот на предната нога ( рамото).

Таа го покажува патот за преземање мерки, во сантиметри во негов прилог , тоа ќе биде препорачливо да има некој да му помогне..

 

- V e висина на кучето, се мери од рамо до подот.
- D е должината на куче измерена од рамо до средината на задните нози.
- d е должина ( ширина) на бутот на кучето
.
- S е растојанието помеѓу рамењата
.
- OG
е обемот на кучето , пожелно е да се распредели меѓу грбниот и ( горниот) дел
- OV
е должината на вратот , растојанието меѓу плешките , измерен преку вратот
.
 


V

D

S


OG